Det här är vår gamla internetbank. Till nya internetbanken.

Penningtvätt


Om penningtvätt

Penningtvätt innebär aktiviteter och transaktioner i syfte att få pengar från brottslig verksamhet att se ut som om de vore ärligt förvärvade. Penningtvätt bidrar till att dölja pengarnas ursprung, och försvårar därmed brottsbekämpning. De bakomliggande brott som utgör pengarnas faktiska ursprung, kan t.ex. vara skattebrott, rån, narkotikabrott, människosmuggling eller vapenbrott.


Lagstiftning

Alla banker, liksom övriga finansiella företag, måste ha rutiner för att säkerställa att verksamheten inte utnyttjas för penningtvätt. Enligt penningtvättslagen måste banken identifiera varje kund innan en affärsförbindelse etableras och/eller en större transaktion utförs. Banken måste även förstå syftet med kundens aktiviteter, samt göra sig en bild av hur affärsförbindelsen kommer att se ut framöver.


Hur du som kund påverkas

Innan du kan börja använda våra produkter och tjänster måste vi be dig styrka din identitet, med giltig ID-handling eller med e-legitimation. Vi måste även förstå ditt syfte med den önskade tjänsten, produkten eller transaktionen, och hur du kommer att använda våra produkter och tjänster. För att uppnå detta måste vi be dig besvara några frågor när du blir kund hos oss.

Även för befintliga kunder kan vi i vissa situationer behöva kontrollera identiteten och ställa kompletterande frågor.


Finansiering av terrorism

Lagen mot penningtvätt omfattar även finansiering av terrorism. De åtgärder och kontroller som utförs för att förhindra penningtvätt, syftar även till att förhindra att banken medverkar i finansiering av terrorism, t.ex. genom att utföra betalningar till mottagare som sysslar sådan verksamhet.

All kundinformation behandlas konfidentiellt och omfattas av banksekretess och dataskyddsförordningen GDPR.

Läs mer om penningtvätt hos Svenska Bankföreningen.