Insättningsgarantin

Om insättningsgarantin


Insättningsgarantin är ett konsumentskydd för sparande på konto. Insättningsgarantin innebär att staten garanterar de pengar du har satt in på konton hos banker, kreditmarknadsföretag och värdepappersbolag, som har tillstånd att ta emot kunders medel på konto. Det betyder att du som kund får ersättning av staten om ett institut går i konkurs eller när Finansinspektionen beslutar att insättningsgarantin ska träda in. Insättningsgarantin omfattar kontanta medel (pengar) på konto. Enligt beslut av Riksgälden omfattas kontanta medel på samtliga SBAB:s konton (även depån) av insättningsgarantin.
  • Det maximala ersättningsbeloppet motsvarar 100 000 euro. Beloppet räknas om till svenska kronor enligt den valutakurs som gällde dagen för ersättningsrättens inträde.
  • Ersättningen gäller per kund och institut. För konton med flera kontohavare, räknas varje kund för sig.
  • Ersättningen betalas ut av Riksgälden inom 20 arbetsdagar från det att institutet försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att insättningsgarantin ska träda in.
  • Insättningsgarantin gäller såväl privatpersoner som företag och andra juridiska personer som har sparande hos SBAB.

Läs mer om insättningsgarantinlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hos Riksgälden.